Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Americká zahrada

Americká zahrada

Arboretum Americká zahrada se nachází v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek zhruba 2 km od Chudenic. Lokalita o rozloze 1.88 ha se nachází v nadmořské výšce 585 m. n. m. a byla vyhlášena chráněným územím v roce 1969 Ministerstvem kultury (dnes má status národní přírodní památky).

Zahrada byla založena v roce 1828 hrabětem Eugenem Černínem jako školka okrasných, převážně severoamerických, dřevin určených pro výsadbu v zámeckém parku Lázeň. V letech 1841 – 48 byla postupně budována jako sbírka cizokrajných dřevin. Vznik arboreta je datován do roku 1842. Iniciátorem jeho vzniku byl též Evžen (Eugen) Černín, mj. spoluzakladatel Dendrologické společnosti v Průhonicích. Pod jménem Americká zahrada je arboretum známé od roku 1844 a díky své zachovalosti, stáří a přítomnosti některých zajímavých forem dřevin se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu u nás. První cizokrajné dřeviny byly dodávány z bubenečského parku v Praze, z Flottbecku, nebo např. z Vídně. Postupem času začala Americká zahrada plnit funkci zásobní zahrady pro bývalé černínské parky v Petrohradě, Krásném Dvoře u Podbořan i jinde. Později (zejména v letech 1847 – 1897) byly sazenice dodávány i do dalších zahrad a parků především v západních Čechách. Největšího rozkvětu dosáhlo arboretum v roce 1874, kdy se jeho vedení ujal lesmistr ve výslužbě Bázl, v této době mu přispíval radou a pomocí též významný botanik Ladislav Čelakovský (syn básníka Františka Ladislava Čelakovského). Profesor Čelakovský v pobýval na nedalekém zámku Lázeň, kde přijímal návštěvy významných evropských botaniků a pomáhal určovat rostliny pěstované v Americké zahradě.

Americká zahrada je nejucelenějším souborem introdukovaných, převážně severoamerických dřevin na území České republiky. V arboretu je v současnosti soustředěna sbírka čítající více než 200 druhů a kultivarů listnatých i jehličnatých dřevin evropského, asijského a severoamerického původu (od nichž je odvozen název památky). V roce 1843 zde byl poprvé vysazen jedlovec tisolistý (Pseudotsuga menziesii) neboli douglaska, který je obvykle nesprávně označován jako douglaska tisolistá. Tento exemplář se nám zachoval do současnosti. Dle posledního měření, které proběhlo v květnu 2010 je výška kmene 32 m, výška celého stromu 34,8 m, obvod kmene 572 cm a obvod koruny 68 m.

Dalším velice významným unikátem je stromový exemplář dřínu květnatého (Cornus florida). Méně známý, ale o to významnější je liliovník tulipánokvětý celolistý (Liriodendron tulipifera integrifolia), jediný jedinec svého druhu ve střední Evropě. Zajímavých dřevin zde roste mnohem více, za všechny můžeme zmínit kupříkladu ořechovec plstnatý (Carya tomentosa), dub cesmínolistý (Quercus ilicifolia), korkovník amurský (Phellodendron amurense), halézii karolínskou (Halesia karolina), jochovec olšolistý (Clethra alnifolia) nebo smrk východní (Picea orientalis).

Vlastníkem Americké zahrady je stát, hospodaří zde Lesy ČR s. p. a správu nad tímto chráněným územím vykonává AOPK ČR - Správa CHKO Český les. O údržbu arboreta se fyzicky stará Občanské sdružení OTISK , které provádí 2 x ročně sečení travního porostu, úklid spadaných větví, podzimní shrabání a odvoz spadaného listí i výsadbu nových dřevin.

Soubor dřevin je pravidelně doplňován novými druhy dle platného plánu péče. Poslední jedinci vysazení v roce 2010 jsou kalina severoamerická (Viburnum lentago), dub velkoplodý (Quercus macrocarpa), bříza papírovitá (Betula papyrifera), bříza topololistá (Betula populifolia), jabloň korunná (Malus coronaria).

 

Souřadnice: 49° 27´ 41.999´´ N, 13° 9´29.999´´ E

Fotogalerie

Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada
Americká zahrada

Komentované prohlídky

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA

Obsahuje komentovanou prohlídku jedné z nejznámějších a nejstarších dendrologických zahrad v Čechách, výklad historie vzniku arboreta a dendrologickou prohlídku se zaměřením na nejznámější dřeviny , české i evropské unikáty (douglaska tisolistá , dřín květnatý, liliovník tulipánokvětý atd.)

 

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 1 km

Celková doba komentované prohlídky cca 1 hod

Cena za osobu – 55 kč

Min. počet účastníků – 10, max. 40 (nad 20 osob - skupinové slevy)

 

MALÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA + AREÁL BOLFÁNKU

Pěší komentovaná prohlídka NPP "arboretu Americká zahrada" s vrcholovým výstupem a komentovanou prohlídkou areálu rozhledny Bolfánek

 

Délka malého prohlídkového okruhu: 3 km

Celková doba prohlídky: 2 hod

Cena za osobu – 85 kč

Min. počet účastníků 10, max. 40 (nad 20 osob - skupinové slevy)

Objednávka komentované prohlídky mimo pevné termíny

Povinné položky *

© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

NEWSLETTER