Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Sv. Wolfgang - na Bolfánku

Sv. Wolfgang - na Bolfánku

LEGENDA A POVĚST
Křesťanskou sakrální stavbu (kapličku) zde dle legendy založil řezenský  biskup Wolfgang. Právě on roku 973, při svém nástupu na biskupský stolec v Řezně , souhlasil s odtržením Čech od řezenské diecéze a umožnil tím vznik Pražského biskupství. Dle legendy podnikl do Čech misijní cestu a sám vysvětil prvního českého biskupa . Na zpáteční cestě z Prahy procházel Chudenickem, zastavil se na mystickém vrcholu kopce Žďár , odkud žehnal české zemi a místnímu lidu. V kamenném masivu , na němž biskup Wolfgang stál , zůstal po jeho odchodu otisk stopy a důlek po biskupské berli a dodnes se mu přisuzují léčivé účinky. Ať již tato místní legenda stojí na historickém základu či nikoliv , faktem je , že svatý Wolfgang se stal patronem Chudenicka i šlechtického rodu Černínů a místo na vrcholku kopce Žďár vyhledávaným a hojně navštěvovaným poutním místem . V dobách baroka byl kostel sv.Wolfganga nad Chudenicemi nejvýznamějším a nejznámějším svatowolfgangským poutním místem v Čechách. K místu se váže také lidová pověst o čertovi, vlkovi, puklé skále, těhotné ženě a konci světa.

Celý text v souboru ke ztažení.

Fotogalerie

Sv. Wolfgang - na Bolfánku
Sv. Wolfgang - na Bolfánku


© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

NEWSLETTER