Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Předprodej vstupenek

Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Školní výlety

Školní výlety

Komentované prohlídky

LESNÍ KOMPLEX ŽĎÁR NAD CHUDENICEMI

Výlet do jedinečného přírodně krajinářského celku v kulturní krajině s velmi bohatou historií a zajímavými kulturními i přírodními památkami.

 

Možnosti prohlídek:

 

 

A.) JEDNOTLIVÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

 

AREÁL ROZHLEDNY BOLFÁNEK A ŠLÉPĚJOVÉ KAPLE SV.WOLFGANGA

Obsahuje ucelenou prohlídku celého areálu na Bolfánku ( opěrné kamenné zdi a přístupová historická schodiště k bývalému kostelu, poustevna, Šlépějová kaple, rozhledna Bolfánek ) s výkladem bohaté historie tohoto velice zajímavého místa (legenda o sv.Wolfgangovi, založení Pražského biskupství, barokní poutní kostel sv.Wolfganga (1725-1726), josefínské dekrety a zrušení kostela i vyprávění lidové pověsti o puklé skále a zániku světa.

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 0,5 km, cca 10min prudkým stoupáním.

Celková doba komentované prohlídky: 30min

Cena včetně vstupného na rozhlednu Bolfánek: 40,- kč za žáka

Min. počet žáků 20, max. 40. Pedagogický dozor zdarma.

 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA

Obsahuje komentovanou prohlídku jedné z nejznámějších a nejstarších dendrologických zahrad v Čechách, výklad historie vzniku arboreta a dendrologickou prohlídku se zaměřením na nejznámější dřeviny, české i evropské unikáty ( douglaska tisolistá, dřín květnatý, liliovník tulipánokvětý atd )

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 1 km

Celková doba komentované prohlídky cca 1 hod

Cena za 1 žáka: 30,- kč

Min. počet žáků 20, max. 40. Pedagogický dozor zdarma.

 

 

B. ) MALÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH

 

ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA + AREÁL BOLFÁNKU

Pěší komentovaná prohlídka NPP "arboretu Americká zahrada" s vrcholovým výstupem a komentovanou prohlídkou areálu rozhledny Bolfánek.

Délka malého prohlídkového okruhu: 3 km

Celková doba prohlídky: 2 hod

Cena za 1 žáka včetně vstupného na rozhlednu: 60,- kč

Min. počet žáků 20, max. 40. Pedagogický dozor zdarma.

 

 

C. ) VELKÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH

 

CELÝ "LESNÍ KOMPLEX ŽĎÁR"

Pěší komentovaná prohlídka celého Lesního komplexu ŽĎÁR se zastaveními:

KAROLININY LOUKY, KVAPILOVA JEZÍRKA + RUSALKA, KUCHYŇKA, NPP ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA, KAPLE SV.ANNY, ROZHLEDNA BOLFÁNEK A ŠLÉPĚJOVÁ KAPLE, ZÁMEK LÁZEŇ S ANGLICKÝM PARKEM.

Délka velkého prohlídkového okruhu: cca 5 km

Celková doba prohlídky: max. 4 hod

Cena za 1 žáka včetně vstupného na rozhlednu: 100,- kč

Min. počet žáků 20, max 40. Pedagogický dozor zdarma.

 

Kontaktní adresa: o.s. Otisk, Slatina o Chudenic 22, 33901

 

 

Objednávka komentované prohlídky mimo pevné termíny

Povinné položky *

© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

NEWSLETTER