Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Předprodej vstupenek

Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Sdružení

Občanské sdružení Otisk realizuje své projekty na území mikroregionu Běleč a Chudenicka , kde působí převážně v tzv. Lesním komplexu Žďár nad Chudenicemi.

Sdružení provozuje známou rozhlednu Bolfánek , spravuje přilehlou Šlépějovou kapli , obnovuje v areálu Bolfánek historické stavby – kamenné opěrné zdi a přístupové schody bývalého kostela sv.Wolfganga. V září roku 2012 dokončilo rekonstrukci bývalé poustevny , později hájovny, pod rozhlednou Bolfánek.

Občanské sdružení Otisk se také fyzicky stará o údržbu Národní přírodní památky „Arboretum Americká zahrada“, kde seče travní porost a uklízí spadané listí. 

Občanské sdružení Otisk bylo založeno 20.června 2006 a řádně zaregistrováno u MV ČR 3.7.2006.

Jeho sídlem je Slatina u Chudenic 22 a statutárním zástupcem je Karel Jungvirth jako předseda. 

 

Cíl činnosti sdružení

 

  • Realizovat projekty orientované na údržbu a ochranu kulturních i historických památek, přírodních zajímavostí a krás mikroregionu.
  • Organizo.vat kulturní a vzdělávací aktivity pro děti, mládež i dospělé obyvatele regionu.
  • Přispívat k obnovení a udržení kulturních slavností spojených s ročními obdobími a tradičními kulturními údobími lidského života.
  • Vytvářet podmínky pro zachování a propagaci tradičních hospodářských postupů a řemesel v regionu.
  • Prosazovat aktivity ve smyslu ekologického zemědělství.
  • Organizovat a rozvíjet propagaci regionu a napomáhat rozvoji kultivovaného cestovního ruchu. Realizovat ediční, propagační a osvětovou činnost v souladu s cíli sdružení.
  • Spolupracovat s výtvarníky v regionu, iniciovat a podílet se na přípravě a organizaci specializovaných expozic, výstav, sympózií a workshopů v regionu.
  • Pořádat kulturní festivaly, setkání, kurzy a stáže, přispívající k rozšíření kulturních obzorů k předávání a získávání větších kulturních zkušeností.

 


© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

NEWSLETTER