Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Návštěvnické skupiny

Návštěvnické skupiny

Komentované prohlídky

LESNÍ KOMPLEX ŽĎÁR NAD CHUDENICEMI

 

Výlet do jedinečného přírodně krajinářského celku v kulturní krajině s velmi bohatou historií a zajímavými kulturními i přírodními památkami.

 

Možnosti prohlídek:

 

A) JEDNOTLIVÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

 

Areál rozhledny Bolfánek a Šlépějové kaple sv. Wolfganga

Obsahuje ucelenou prohlídku celého areálu na Bolfánku (opěrné kamenné zdi a přístupová historická schodiště k bývalému kostelu, poustevna, Šlépějová kaple, rozhledna Bolfánek) s výkladem bohaté historie tohoto velice zajímavého místa (legenda o sv. Wolfgangovi, založení Pražského biskupství, barokní poutní kostel sv. Wolfganga (1725-1726), josefínské dekrety a zrušení kostela i vyprávění lidové pověsti o puklé skále a zániku světa.

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 1km, tj. 10-15 min (lze zvolit cestu se strmým stoupáním - kratší nebo mírnějším stoupáním - delší)

 

Celková doba komentované prohlídky: 30min

Cena za osobu: á 40 Kč (minimální počet účastníků 15)

Cena pro skupinu nad 25 osob – á 25 Kč; skupina nad 40 osob – á 15 Kč.

 

Národní přírodní památka arboretum americká zahrada

Obsahuje komentovanou prohlídku jedné z nejznámějších a nejstarších dendrologických zahrad v Čechách,výklad historie vzniku arboreta a dendrologickou prohlídku se zaměřením na nejznámější dřeviny, české i evropské unikáty ( douglaska tisolistá, dřín květnatý, liliovník tulipánokvětý, atd. )

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 1 km

 

Celková doba komentované prohlídky cca 1 hod.

Cena za osobu: 65 Kč (minimální počet účastníků 15) 

Cena pro skupinu nad 25 osob – á 40 Kč; skupina nad 40 osob – á 25 Kč

 

 

B) MALÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH

 

Arboretum americká zahrada + areál Bolfánku

Pěší komentovaná prohlídka NPP "arboretu Americká zahrada" s vrcholovým výstupem a komentovanou prohlídkou Areálu rozhledny Bolfánek.

 

Délka malého prohlídkového okruhu: 3 km

Celková doba prohlídky: 2 hod.

Cena za osobu: 95 Kč (minimální počet účastníků 15)

Cena pro skupinu nad 25 osob – á 65 Kč; skupina nad 40 osob – á 45 Kč

 

 

C) VELKÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH

 

Celý Lesní komplex Žďár

Pěší komentovaná prohlídka celého Lesního komplexu Žďár se zastaveními:

 

Karolininy louky
Kvapilova jezírka + Rusalka
Kuchyňka
NPP Arboretum Americká zahrada
Kaple Sv. Anny
Rozhledna Bolfánek a Šlépějová kaple
Zámek Lázeň s anglickým parkem.

 

Délka velkého prohlídkového okruhu: cca 5 km

Celková doba prohlídky: max. 4 hod

Cena za osobu: 180 Kč (minimální počet účastníků 15)

Cena pro skupinu nad 25 osob – á 110 Kč; skupina nad 40 osob – á 70 Kč

 

Objednávka komentované prohlídky mimo pevné termíny

Povinné položky *

© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

EU

NEWSLETTER