Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Předprodej vstupenek

Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Lesní komplex Žďár

Lesní komplex Žďár

„Žďár“ je název zalesněného kopce, který se nachází cca 1,5 km na západ od Chudenic. Na jeho vrcholu se vypíná dominanta místní krajiny rozhledna Bolfánek, který je zároveň středem působivé lesní partie s místním názvem Lesní komplex Žďár. Celý kopec je protkán četnými upravenými cestami, které návštěvníky vedou krásnou krajinou k mnoha zajímavým místům. Vnímavý návštěvník zde snadno rozpozná záměrnou a cílenou krajinotvorbu, jíž se po staletí věnoval místní šlechtický rod Černínů.

 

Při úpatí kopce Žďáru tak lze shlédnout empírový zámek Lázeň s rozsáhlým anglickým parkem, Karolininy louky s mohutnými soliterními stromy a dálkovými průhledy do krajiny, romantická Kvapilova jezírka s tzv.Kuchyňkou i jednu z nejstarších a nejzajímavějších dendrologických zahrad v Čechách, Národní přírodní památku – arboretum Americká zahrada.

Na podzim roku 2012 zde vyznačil a vybudoval státní podnik Lesy ČR – správa Klatovy rozsáhlou naučnou stezku ŽĎÁR s 15 zastaveními, jejichž prostřednictvým seznamuje návštěvníky nejen s historickými místy, ale také s místními druhy zvěře, ptactva, dřevin i vývojem lesa a jeho škůdci.

 

Na výběru trasy a tvorbě textů s popisem historických míst se podílelo také Občanské sdružení Otisk a městys Chudenice. Naučná stezka Žďár vede po upravených lesních cestách a její celková délka je 5km, přičemž lze zvolit trasu v různých okruzích a dle vlastního uvážení. Značení je přehledné a směr je vyznačen vždy šipkou s popisem cílového místa.

 

Fotogalerie

Lesní komplex Žďár
Lesní komplex Žďár
Lesní komplex Žďár
Lesní komplex Žďár
Lesní komplex Žďár
Lesní komplex Žďár
Lesní komplex Žďár
Lesní komplex Žďár

Komentované prohlídky

VELKÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH CELÝ "LESNÍ KOMPLEX ŽĎÁR "

Pěší komentovaná prohlídka celého Lesního komplexu ŽĎÁR se zastaveními:

KAROLININY LOUKY, KVAPILOVA JEZÍRKA + RUSALKA, KUCHYŇKA, NPP ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA, KAPLE SV.ANNY, ROZHLEDNA BOLFÁNEK A ŠLÉPĚJOVÁ KAPLE, ZÁMEK LÁZEŇ S ANGLICKÝM PARKEM.

 

Délka velkého prohlídkového okruhu : cca 5 km

Celková doba prohlídky : max. 4 hod

Cena za osobu 150 kč

Min. Min. počet účastníků – 10 , max.40 (nad 20 osob – skupinové slevy)

Objednávka komentované prohlídky mimo pevné termíny

Povinné položky *

© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

NEWSLETTER