Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Předprodej vstupenek

Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Historie areálu Bolfánek

Historie areálu Bolfánek

Historii úchvatného místa na vrcholu kopce Žďár , zlidověle na Bolfánku , lze tušit již v dobách dávných prastarých kultur . Dnes již víme, že křesťanské ( a před nimi i pohanské ) svatyně často vznikaly právě na posvátných místech předchozích kultur a s největší pravděpodobností tomu tak bylo i zde , na Bolfánku.

 

Křesťanskou sakrální stavbu (kapličku) zde dle legendy založil řezenský biskup Wolfgang. Právě on roku 973, při svém nástupu na biskupský stolec v Řezně , souhlasil s odtržením Čech od řezenské diecéze a umožnil tím vznik Pražského biskupství. Dle legendy podnikl do Čech misijní cestu a sám vysvětil prvního českého biskupa . Na zpáteční cestě z Prahy procházel Chudenickem, zastavil se na mystickém vrcholu kopce Žďár , odkud žehnal české zemi a místnímu lidu. V kamenném masivu , na němž biskup Wolfgang stál , zůstal po jeho odchodu otisk stopy a důlek po biskupské berli a dodnes se mu přisuzují léčivé účinky.

Ať již tato místní legenda stojí na historickém základu či nikoliv , faktem je , že svatý Wolfgang se stal patronem Chudenicka i šlechtického rodu Černínů a místo na vrcholku kopce Žďár vyhledávaným a hojně navštěvovaným poutním místem . V dobách baroka byl kostel sv.Wolfganga nad Chudenicemi nejvýznamějším a nejznámějším svatowolfgangským poutním místem v Čechách.

 

První písemné zmínky o stávající menší církevní stavbě , které se dochovaly , jsou z let 1664 a 1666. Základ k novému velkému baroknímu kostelu položil hrabě Heřman Černín a ten byl vystavěn za hraběte Josefa Františka Černína dle plánů černínského architekta Ferdinanda Maxmiliána Kaňky a to v letech 1722 – 26 . Výzdoba kostela se však protáhla až do roku 1731. Pod kostelem byla současně vystavěna poustevna , kterou obývali poustevníci třetího řádu Františkánů. Ti měli za úkol zvonit na zvony i vypomáhat knězi.

Architekt F.M.Kaňka navrhl postavit mohutný jednolodní chrám s pěti oltáři , při čemž hlavní oltář byl zasvěcen samozřejmě svatému Wolfgangovi. Poutě se zde konaly v pondělí velikonoční , svatodušní a na sv.Wolfganga ( 31.říjen ) za hojné účasti tisíců poutníků z Čech i nedalekých Bavor.

Roku 1772 nechal syn F.J.Černína , Prokop Vojtěch , ke kostelu přistavět kapli nad skaliskem s otiskem stopy a biskupské berle sv.Wolfganga .

 

Kaple s názvem „Šlépějová kaple“ byla roku 1897 za hraběte Jaromíra Černína upravena pro konání fundačních mší a při této úpravě bylo ke kapli přistavěno átrium , které podpírají dva dórské sloupy. Došlo i k výměně schátralých dřevěných schodů za nové kamenné, po kterých se dá sestoupit pod skálu s otisky. Ta je zde puklá a lidová pověst praví , že až se skála rozestoupí tak , aby puklinou mohla projít těhotná žena , nastane zánik světa.

 

Barokní kostel sv.Wolfganga bohužel sloužil poutníkům pouhých 60. let . Osudová rána jej postihla roku 1786 v podobě dekretu císaře Josefa II. , o zrušení filiálních kostelů. Chrám byl odsvěcen , inventář rozebrán a rozvezen do okolních kostelů. Od té doby neužívaný kostel chátral a počátkem 19.století bylo rozhodnuto o jeho zboření.

Zachována byla pouze kostelní věž , která tehdy přišla o svůj barokní vzhled s cibulovou bání a roku 1845 byla upravena na 45m vysokou rozhledu. Přestavbu provedl tesařský mistr Jan Kubát z Pušperka , který stavbu opatřil novogotickou věží s pěti věžičkami a pavlánem. Rozhledna dodnes poskytuje nádherný výhled na okolní malebnou krajinu , ale i hřebeny šumavských hor i vrcholy Českého lesa.

Fotogalerie

Historie areálu Bolfánek
Historie areálu Bolfánek
Historie areálu Bolfánek
Historie areálu Bolfánek
Historie areálu Bolfánek
Historie areálu Bolfánek
Historie areálu Bolfánek
Historie areálu Bolfánek
Historie areálu Bolfánek


© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

NEWSLETTER